BukuFIRE

Ralat

Terdapat sedikit kesilapan ejaan pada Buku FIRE, mohon pembaca semak kedudukan kesilapan di bawah.

Kami mohon maaf atas apa yang telah berlaku.

(Sekiranya para pambaca menjumpai sebarang kesalahan ejaan atau seumpamanya dalam BukuFIRE, sila emailkan kepada kami di infaqevent@gmail.com

Muka surat : 66

 perkataan “tinggi”, sepatutnya “tinggal”

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 127

 perkataan “sasaran”, sepatutnya “sasarkan”

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 139

 perkataan “kaya”, sepatutnya “miskin”

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 253

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 141

 perkataan “mempunya”, sepatutnya “mempunyai”

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 148

Teks hijau. Perkataan “spesikfik” sepatutunya spesifik

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 140

 perkataan “menghasikan”, sepatutnya “menghasilkan”

Ralat

Pembetulan

Muka surat : 149

Ralat

Pembetulan

perkataan “pendapat” sepatutnya “pendapatan”

perkataan “daripda” sepatutnya “daripada”

Muka surat : 154

Ralat

Pembetulan

perkataan “seerti” sepatutnya “seperti”

 

Muka surat : 156

Ralat

Pembetulan

perkataan “mempu” sepatutnya “mampu”

 

Muka surat : 50

Ralat

Pembetulan

perkataan “menjalankan” sepatutnya “jalankan”

 

Muka surat : 61

Ralat

Pembetulan

perkataan “Persuit” sepatutnya “Pursuit”

 

Muka surat : 67

Ralat

Pembetulan

perkataan “solat” sepatutnya “aurat”

perkataan “pakai” sepatutnya “pakaian”

 

*Muka surat : 70

Ralat

Pembetulan

perkataan “Ia boleh diberikan wang kita” sepatutnya “Ia boleh diberikan”

 

 

Muka surat : 71

Ralat

Pembetulan

perkataan “lama” sepatutnya “laman”

 

Muka surat : 72

Ralat

Pembetulan

perkataan “bertarat” sepatutnya “bertaraf”

 

Muka surat : 72

Ralat

Pembetulan

perkataan “Pelaburan” sepatutnya “Pelabuhan”

 

Muka surat : 78

Ralat

Pembetulan

perkataan “menegaskan” sepatutnya “tegaskan”

 

Muka surat : 80

Ralat

Pembetulan

perkataan “memudahkannya” sepatutnya “memudahkan”

 

Muka surat : 83

Ralat

Pembetulan

perkataan “mencapat” sepatutnya “mencapai”

 

Muka surat : 98

Ralat

Pembetulan

perkataan “melakukan” sepatutnya “lakukan”

 

Muka surat : 162

Ralat

Pembetulan

perkataan “perlu” di buang

 

Muka surat : 169

Ralat

Pembetulan

perkataan “berkongsi” sepatutnya “kongsikan”

 

Muka surat : 216

Ralat

Pembetulan

perkataan “…sebegini. Punca..” sepatutnya “…sebegini berpunca di tahap…”

 

Muka surat : 262

Ralat

Pembetulan

perkataan “…bidang..” sepatutnya “…dalam bidang kewangan.”

 

Muka surat : 266

Ralat

Pembetulan

perkataan “tersedniri” sepatutnya “tersendiri”

 

Muka surat : 284

Ralat

Pembetulan

perkataan “sekirany” sepatutnya “sekiranya”

 

Muka surat : 284

Ralat

Pembetulan

perkataan “terseut” sepatutnya “tersebut”

 

Muka surat : 308

Ralat

Pembetulan

perkataan “file” sepatutnya “filem”

perkataan “Sebenanrnya” sepatutnya “Sebenarnya”

 

*Muka surat : 351

Ralat

Pembetulan

perkataan “suami” sepatutnya “suami”

 

 

Muka surat : 362

Ralat

Pembetulan

perkataan “ada” sepatutnya “anda”

 

Muka surat : 243

Ralat

Pembetulan

perkataan “setelah mereka timbul” sepatutnya “setelah masalah mereka timbul”

 

Muka surat : 266

Ralat

Pembetulan

perkataan “tersedniri” sepatutnya “tersendiri”

Muka surat : 321

Ralat

Pembetulan

perkataan “saudara Khairul Amin” sepatutnya “serta saudara Khairul Aming”

Muka surat : 182

Ralat

Pembetulan

perkataan “untuk” sepatutnya “untung”

35 halaman